Uusi tulevaisuuden hoitomuotojen tutkimuskeskus Kuopio Center for Gene and Cell Therapy Oy (KCT) on perustettu Kuopioon. Alan pitkäaikaiset pioneerit, Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala ja Tri Nigel R. Parker ovat hankkeen taustalla, jossa sveitsiläinen Dr Frederik Paulsen Säätiö saatiin avaamaan ja rahoittamaan tutkimuskeskus Kuopioon. KCT on ensimmäinen vaihe säätiön pitkän aikavälin suunnitelmissa investoida tulevaisuuden hoitomuotojen kehittämiseen, ja tämä investointi konkretisoituu KCT:n tiloihin Bioteknia-rakennuksessa Technopoliksen tiedepuistossa.

KCT:hen on rakennettu fasiliteetit molekyylibiologian viimeisimmistä analyyttisista- ja tuotannollisista teknologioista ja tarkoitus on viedä näitä eteenpäin aina kliiniselle potilaskoevaiheelle asti. Oman talossa jo olevan osaamisensa lisäksi tarkoitus on rakentaa kansainvälistä tutkimuksellista yhteistyötä ja houkutella lupaavia tutkimusprojekteja ja niiden johtavia tutkijoita omine tutkimusryhmineen kaikkialta maailmasta. KCT:n odotetaan työllistävän 45-50 tutkijaa ja sillä on aluksi n. 8-10 miljoonan Euron vuosibudjetti.

KCT on jo aloittanut strategiset kumppanuusneuvottelut muutamien kansainvälisten johtavien tutkimusinstituuttien kanssa yhteistyön tekemiseksi geeni- ja soluterapioiden alalla. KCT:lla on lisäksi ensisijainen pääsy FinVector Oy:n alan viimeisintä teknologiaa edustavaan potilasterapioita valmistavaan GMP tuotanto-osaamiseen ja sen laatu- ja viranomaisasioiden asiantuntijoihin. KCT hyötyy lisäksi Kuopiossa sijaitsevien potentiaalisten yhteistyötahojen, Itä-Suomen Yliopiston, AIV-Instituutin, Valtakunnallisen Koe-eläinkeskuksen sekä Kuopion Yliopistollisen Keskussairaalan tutkimustoimintojen osaamisesta. Osaamiskokonaisuus mahdollistaa uusien lupaavien tuoteaihioiden tehokkaan ‘proof of principle’ arvioinnin kehittyneiden analyyttisten menetelmien ja kuvantamistekniikoiden kautta ja optimoimaan näin niiden terapeuttisen vaikutuksen tehon ja saamaan nämä tuoteaihiot onnistuneesti ja nopeasti kliinisiin kokeisiin.

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala ja hänen tutkimusryhmänsä AIV-Instituutissa on yksi tärkeimmistä syistä KCT:n perustamisen maantieteelliseen sijaintiin. KCT aikoo vahvistaa osaamistaan nimittämällä tutkimuskeskuksen johtoon kansainvälisesti tieteellisesti ansioituneen tutkimusjohtajan, jonka haku on jo aloitettu. Lisäksi yhtiön hallitukseen on lupautunut Nobel voittaja Stephen Prusiner, joka toimii jo yrityksen tieteellisenä neuvonantajana.

Pitkällä aikavälillä KCT:n tulevaisuuden toimitilatarpeita tarkastellaan yhteistyössä Technopoliksen uuden ‘8-vaiheen’ tai T-rakennuksen osalta.

Lisätietoja:
Seppo Ylä-Herttuala, +358 50 592 4067
Nigel Parker, +44 77 8525 3072
Timo Ristola, Toimitusjohtaja +358 50 5390 0555
www.KCT.fi

Perinteinen FIB:n vuosikokouksen yhteydessä järjestettävä Bioteollisuus Forum -tilaisuus pidettiin Ravintola Palacen Juhlasalissa to 12.4.2018. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi FIB:n vastavalittu uusi hallituksen puheenjohtaja Tj Pekka Simula, Herantis Pharma Oyj.

Seminaarin aiheena oli tekoälyn hyödyntäminen Life Science alalla, ja tilaisuuden avaajaksi oli saatu elinkeinoministeri Mika Lintilä. Lintilä korosti puheessaan tekoälyn merkitystä tulevaisuudessa ja sen roolia erityisesti terveydenhuollossa. Lintilä korosti, että teknologinen kehitys tulee olemaan nopeampaa kuin osataan tällä hetkellä kuvitella.

”Heal the world, fuel the world, feed the world.” Biotekniikan kattojärjestö BIO tiivistää koko toimialan näin vaatimattomasti yhdeksään sanaan! Suomen Bioteollisuus ry, BIO:n jäsenjärjestö, on tietysti samaa mieltä. Biotekniikkaa on kaikkialla ja sen merkitys korostuu jatkuvasti. Maailman väkiluku kasvaa, väestö vaurastuu ja ikääntyy samalla kun luonnonvarat hupenevat ja ympäristö kärsii – biotekniikkaa tarvitaan yhä enemmän, jotta selviämme. Maailmanparantaja lisäisi vielä kolme sanaa: ”Save the world.” Biotekniikan avulla voidaan hoitaa vaikeita sairauksia sekä tuottaa polttoaineita ja ruokaa entistä vihreämmin, käsitellä jätteitä, ja paljon muuta.