Kemia-Kemi Vol. 40 (2013) 5

Carmela Kantor-Aaltonen

Introduction

In many ways, the biotech sector in Finland has had a remarkable 2013. It has been a year of enforcement of the biobank law, trading licenses for Finnish drugs, and new strategies for the health care sector and bioeconomy.

pdfDownload article PDF

Kemia-Kemi Vol. 39 (2012) 5

Carmela Kantor-Aaltonen

Introduction

The level of bioscience education in Finnish universities is high, but the employment rate of bioscientists is worrying. The students need transferable skills to advance their employment, and the biotechnology sector needs governmental support to create jobs and develop into a blooming industry sector.

pdf Download article 2 pages, PDF

IPR Info 5/2011 ja 1/2012

Klaus Nyblin ja Charlotta Henriksson

Johdanto

Biolääketieteen yliopistotutkimukseen liittyy monia erityispiirteitä. Artikkelissa käsitellään tutkimusyhteistyösopimuksia sekä sopimusoikeuden että kilpailuoikeuden näkökulmasta ja korkeakoulukeksintölain soveltamista yritysten rahoittamissa tutkimushankkeissa. Lisäksi akatemiaprofessori Kari Alitalo kommentoi artikkelissa yliopistotutkimusta tutkijan näkökulmasta. Professori Alitalo johtaa Helsingin yliopistossa Biomedicumissa Suomen Akatemian huippuyksikköä ja sen yhteydessä toimivaa syövän biologian (Molecular Cancer Biology) tieteellistä tutkimusohjelmaa.

pdf Lataa artikkeli IPR Info 5/2011, s. 19-20

pdf Lataa artikkeli IPR Info 1/2012, s. 17-18

IPR University Center - Immateriaalioikeusinstituutti - www.iprinfo.com