IPR Info 5/2011 ja 1/2012

Klaus Nyblin ja Charlotta Henriksson

Johdanto

Biolääketieteen yliopistotutkimukseen liittyy monia erityispiirteitä. Artikkelissa käsitellään tutkimusyhteistyösopimuksia sekä sopimusoikeuden että kilpailuoikeuden näkökulmasta ja korkeakoulukeksintölain soveltamista yritysten rahoittamissa tutkimushankkeissa. Lisäksi akatemiaprofessori Kari Alitalo kommentoi artikkelissa yliopistotutkimusta tutkijan näkökulmasta. Professori Alitalo johtaa Helsingin yliopistossa Biomedicumissa Suomen Akatemian huippuyksikköä ja sen yhteydessä toimivaa syövän biologian (Molecular Cancer Biology) tieteellistä tutkimusohjelmaa.

pdf Lataa artikkeli IPR Info 5/2011, s. 19-20

pdf Lataa artikkeli IPR Info 1/2012, s. 17-18

IPR University Center - Immateriaalioikeusinstituutti - www.iprinfo.com