FIT Biotech Oy:n (”Yhtiö” tai ”FIT Biotech”) osakkeenomistajat valtuuttivat päätöksellään 17.12.2013 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 5’000’000 Yhtiön uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallitus päätti 17.12.2013 osakkeenomistajien antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 1’499’000 uutta osaketta merkittäväksi yleisölle suunnatussa osakeannissa (”Osakeanti”).

Kyseessä on yksityisen yhtiön osakkeiden tarjoaminen yleisölle,ei listautumisanti. Yhtiö järjestää Osakeannin itse. FIT Biotechin osakkeet eivät ole olleet julkisen tai muun kaupankäynnin kohteena, eikä tämä Osakeanti luo osakkeille jälkimarkkinoita. Yhtiön osakkaat kuitenkin tavoittelevat osakkeille likviditeettitapahtumaa vuoden 2017 loppuun mennessä.

Osakeanti järjestetään Yhtiön liiketoimintaedellytysten turvaamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi ja omistuspohjan laajentamiseksi. Osakeannin tavoitteena on varmistaa Yhtiön liiketoimintaedellytysten turvaaminen, mahdollistaa kaupallisten yhteistyösopimusten solmiminen sekä erityisesti Faasi III:n toteutuminen hoitavalle HIV-rokotteelle.

Osakeannissa tarjotaan suomalaisten ja tiettyjen kansainvälisten sijoittajien merkittäväksi enintään 1’499’000 osaketta. Suomen Arvopaperimarkkinalain (4. luvun 3§) mukaan julkisista osaketarjouksista, joiden yhteenlaskettu arvo 12 kuukaudelta on alle 1’500’000 euroa, Yhtiöllä ei ole velvoitetta antaa julkista antiesitettä. Tässä mainittu osakeanti on määrältään alle yllämainitun summan. Yhtiö ei näin ollen ole laatinut rekisteröityä ja säänneltyä antiesitettä. FIT Biotech on kuitenkin laatinut mahdollisimman kattavan kuvauksen toiminnastaan, joka löytyy niin sen kotivuilta (www.fitbiotech.com) kuin antisivustoltakin.

Yleisöannissa tarjotaan Yhtiön osakkeita merkittäväksi 1,00 euron merkintähintaan, kuitenkin vähintään 1000 osakkeen erissä. Minimisijoitus on näin ollen 1’000 euroa. Yleisöannissa tarjottavat osakkeet edustavat noin 10 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä edellyttäen, että Osakeannissa tarjottavat osakkeet merkitään täysimääräisesti.

Osakeannin merkintäaika alkaa 8.1.2014 klo 12.00 ja päättyy 28.2.2014 klo 16.00. Yhtiön hallitus on päättänyt asettaa osakeannille vähimmäismerkintämäärän 200’000 osaketta (”minimum closing”). Tällä merkintämäärällä Yhtiö voi toteuttaa Osakeannin, Yhtiön hallituksen niin päättäessä. Yhtiö tavoittelee kuitenkin korkeampaa merkintämäärää, koko 1’499’000 osakkeen merkintää. Mikäli tämä korkeampi merkintämäärä tulee täyteen merkintäaikana, Yhtiön hallitus päättää Osakeannin jo ennen merkintäajan loppua. Merkinnät hyväksytään maksujärjestyksessä sen mukaan milloin merkintää koskeva maksu on tullut Osakeannin maksutilille.

Yhtiön osakkeita voi merkitä Aalto Capitalin internet-sivulla (https://osakeannit.fi/osakeanti/fitbiotech/ tai https://osakeannit.fi/osakeanti/fitbiotech/en/).

 

pdfLataa tiedote (PDF)

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Kalevi Reijonen, FIT Biotech Oy, 041 470 0420, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yleiset tiedustelut Yhtiöstä ja/tai annista sekä sen toteuttamisesta: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.