FIT Biotech Oy ("FIT Biotech" tai "Yhtiö") tiedotti 29.5.2015 osakeannista ("Osakeanti"), jossa Yhtiö tarjosi merkittäväksi enintään 5.418.578 Yhtiön uutta K-osaketta ("Antiosakkeet"). Osakeanti koostui (i) instituutioannista, jossa Antiosakkeita tarjottiin institutionaalisille sijoittajille Suomessa sekä kansainvälisesti tietyissä maissa paikallisiin lakeihin perustuvien vaatimusten täyttyessä, (ii) yleisöannista, jossa Antiosakkeita tarjottiin yleisölle Suomessa, ja (iii) konversioannista, jossa Antiosakkeita tarjottiin Yhtiön pääomalainaehtoisten vaihtovelkakirjalainojen ja pääomalainojen haltijoille sekä yhdelle lainan haltijalle. Samalla Yhtiö tiedotti Yhtiön K-sarjan osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle.