Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Biotie Therapies Oyj ("Yhtiö" tai "Biotie") on saanut tietoonsa ilmoituksen arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisista omistusosuuksien muutoksista, jotka on kuvattu alla.

Yhtiön saama ilmoitus koskee seuraavien tahojen osuuksia Yhtiössä: Versant Ventures III LLC (Versant Venture Capital III LP:n ja Versant Side Fund III LP:n kautta).

Mainitut tahot ovat osapuolina 11.1.2011 annetussa pörssitiedotteessa yksityiskohtaisemmin kuvattuun yhdistymissopimukseen, joka solmittiin 10.1.2011 Yhtiön, Synosia Therapeutics Holding AG:n ("Synosia") sekä Synosian osakkeenomistajien ja warranttien haltijoiden kesken. Yhdistysmissopimuksen mukaan Yhtiö laskee liikkeelle 161.448.371 osaketta Synosian osakkeenomistajille ja warranttien haltijoille vastikkeena Synosian koko osakekannan ja kaikkien warranttien hankinnasta ("Järjestely") Järjestelyn toteutuessa. Järjestelyn yhteydessä Biotie antaa Synosialle 14.912.155 uutta osaketta pidettäväksi Synosian hallussa ja käytettäväksi mahdollisissa tulevissa tilanteissa, joissa Synosian optioita käytetään. Järjestelyn toteutuminen edellyttää, että Biotien osakkeenomistajat 1.2.2011 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tekevät Järjestelyn vaatimat päätökset, että Finassivalvonta hyväksyy annettavien osakkeiden listalleottoa koskevan listalleottoesitteen sekä erinäisten muiden ehtojen täyttymistä.

Yhtiön saaman ilmoituksen mukaan kukaan ilmoituksen antaneista tahoista ei tällä hetkellä omista Yhtiön osakkeita tai äänioikeuksia, ja Järjestelyn toteutuessa mainitut tahot saisivat alla kuvatun määrän Yhtiön osakkeita ja äänioikeuksia Järjestelyn yhteydessä annettavien uusien osakkeiden tultua rekisteröityä kaupparekisteriin:

Nimi

Osakkeiden lukumäärä Järjestelyn toteutuessa

Äänioikeuksien lukumäärä Järjestelyn toteutuessa

Osuus osakkeista (%)

Osuus äänistä (%)

Versant Venture Capital III LP (jossa määräysvaltaa käyttää Versant Ventures III LLC)

34.067.104

34.067.104

9,67

10,56

Versant Side Fund III LP (jossa määräysvaltaa käyttää Versant Ventures III LLC)

201.237

201.237

0,06

0,06

Versant Ventures III LLC (Versant Venture Capital III LP:n ja Versant Side Fund III LP:n kautta) yhteensä

34.268.341

34.268.341

9,73

10,62

 

Yllä ilmoitetut äänioikeuksien lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet on laskettu Järjestelyn toteutuessa saatavista osakkeiden ja äänioikeuksien lukumääristä huomioiden Yhtiön hallussa ilmoituksen päivänä olevat omat osakkeet.

Biotien rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä tämän ilmoituksen päivänä on 176.003.931, ja näistä osakkeista 14.747.084 on Yhtiön hallussa. Näin ollen Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on 161.256.847. Järjestelyn toteutuessa sen yhteydessä annettavien uusien osakkeiden merkinnän ja rekisteröinnin jälkeen Biotien osakkeiden määrä nousee 352.364.457 osakkeeseen, joista Yhtiön tai sen konserniyhtiöiden hallussa tulee olemaan 29.659.239 osaketta.

 

Turku, 12.1.2011

Biotie Therapies Oyj
Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja antaa:

Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.biotie.com