FIBin vuosikokouksen yhteydessä 10.4.2014 pidetyn Bioteollisuus Forum -seminaarin aiheena oli "Financing the Next Wave of Finnish Biotech". Tilaisuus keräsi runsaslukuisen osallistujajoukon Helsinkiin, Ravintola Palacen Unionisaliin.

Seminaarin aloitti Michael Sundström, Karolinska Development AB. Sundström kertoi menestyksekkäästä Karolinska Development -konseptista, jossa on onnistuttu rahoittamaan akateemisista tutkimuksista lähtöisin olevia lääketieteellisiä innovaatioita. Karolinska Developmentilla on meneillään 28 eri projektia, joista 18 ovat kliinisten tutkimusten vaiheessa.

Sundströmin esitystä seurasi Anne Portwich, Life Sciences Partners, LPS. Portwich kertoi lyhyesti LPS:stä, joka on 25 vuotta toiminut Euroopassa life science -alan riskirahoittajana. Toimintansa aikana se on sijoittanut 65 kohteeseen ja tehnyt 25 exit:iä. LPS on rahoittajana kahdessa suomalaisessa yrityksessä, joissa se toimii myös hallituksen jäsenenä. Anne Portwich kertoi myös, että heille ehdolla olevista rahoituskohteista ainoastaan n. 1% läpäisee seulan ja saa myönteisen rahoituspäätöksen. Portwich mainitsi myös joitain ongelmia, joita suomalaiset rahoitusta hakevat hankkeet kohtaavat, ensinnäkin maantieteellinen sijainti on haaste, paikallisten riskirahoittajien puute sekä suhteellisten vähäiset suomalaiset menestystarinat.

Teollisuussijoituksen puheenvuoron piti Henri Grundsten. Teollisuussijoitus on toimintansa aikana tehnyt joitain investointeja bioalan yrityksiin ja rahastoihin. Grundsten kuitenkin totesi, että bioalan rahoitus vaatisi erityisosaamista, jota heillä ei välttämättä ole. Terveysteknologian puolella Teollisuussijoitus on ollut huomattavasti aktiivisempi sijoittaja.

Jukka Häyrynen Tekesistä kertoi Tekesin uudesta rahoitusstrategiasta ja puhui mieluummin terveydenalan rahoituksesta kuin biotekniikan rahoituksesta. Tekesillä on uusia rahoitusinstrumentteja, kuten Young Innovative Companies, sekä uusi riskirahoitusinstrumentti.

Hermo Pharma Oy:n toimitusjohtaja Pekka Simula toi pienen suomalaisen bioalan yrityksen näkökulman seminaariin. Simula antoi esityksessään käytännön ohjeita rahoitusta hakeville yrityksille. Hän mm. korosti, että on tärkeätä selvittää kaikkien toimijoiden taustat, ennenkuin heidän kanssaan ryhtyy tekemään bisnestä. Simula kehotti myös itsekritiikkiin, yritysten henkilöstön sitoutumiseen hankkeeseen ja tiettyyn nöyryyteen, kun on etsimässä riskirahoitusta yritykselleen.

Seminaarin jälkeen keskustelu jatkui iltapalan ja virvokkeiden parissa.

 

pdfSeminaarin ohjelma

Esitykset

Kuvia tilaisuudesta