Suomen Bioteollisuus ry:n vuosikokouksen yhteydessä jo perinteeksi muodostunut Bioteollisuus Forum -seminaari pidettiin 16.4.2015 Eteläranta 10, Neuvottelukeskuksessa. Aiheena oli tällä kertaa "Bioalan palveluyritykset Suomesta Maailmalle". Palveluyritykset ovat kasvava sektori bioalalla ja seminaarissa olit tarkoitus tuoda esiin niiden vahvuuksia ja mahdollisia esteitä niiden toiminnalle. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi FIBin hallituksen vuosikokouksessa uudelleen vastavalittu puheenjohtaja Timo Veromaa.

Seminaarin ensimmäisen puheenvuoron piti ekonomisti Matti Paavonen Palveluyrittäjien työnantajaliitosta (PALTA ry). Paavonen kävi esityksessään läpi palveluyritysten rakennetta ja kysyntää Suomessa ja maailmalla. Esityksessä kävi ilmi, että 55% kasvuyrityksistä on palveluyrityksiä. Yritysten kasvuodotuksissa oleellisena tekijäksi nousee suhtautuminen digitalisoitumiseen, mitä enemmän digitalisaatio on yrityksen strategisena tavoitteena sitä suuremmat ovat sen kasvuodotukset.

Marjut Ranki-Pesonen (M.I.T. Consulting Ltd) kertoi Tekesin rahoittamasta biopankkeja koskevasta selvityksestä. Raportin tarkoituksena oli selvittää pääasiassa biopankkien liiketoimintaedellytyksiä. Teollisuuden kiinnostuksen kohteena biopankeissa ovat mm. biomarkkerit ja uusien lääkekehityskohteiden löytäminen. Kehitettävää suomalaisissa biopankeissa on mm. siinä, että teollinen kumppani haluaa asioida ns. yhden luukun periaatteella ja että liiketoiminnan suunnittelu ei ole biopankeissa tarpeeksi ammattimaista. Vahvuutena pidetään mm. suomalaista biopankkilakia, jota pidetään usein maailman edistyksellisempänä.

Bioalan palveluyritysesimerkkeinä seminaarissa olivat turkulainen Biovian Oy ja bioinformatiikkayritys BC Platforms Oy. Vuoden 2015 BioFinland -palkinnon voittaneen Biovian Oy:n historiasta ja menestystekijöistä kertoi Tj Knut Ringbom. Biovian on v. 2003 perustettu yrittäjävetoinen ja yksityisomisteinen yritys, joka on erikoistunut bioteknisten lääkkeiden sopimuskehitykseen, valmistukseen ja analysointiin. Yritys työllistää tällä hetkellä 40 henkilöä ja sen toiminta on ollut perustamisesta asti voitollista. Biovianin myynnistä yli 80% tulee viennistä. Ringbom esitteli Biovian Oy:n menestyksen avaimet, jotka ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, osaaminen ja rohkeus.

Viimeisessä esityksessä COO Anita Eliasson esitteli BC Platforms Oy:n toimintaa. BC Platforms on vuonna 1997 perustettu bioinformatiikkayritys. Yrityksen pääasiallisena asiakkaina ovat olleet akateemiset piirit, yliopistot ja tutkimuslaitokset, mutta yrityksen pyrkimyksenä on laajentaa asiakaskuntaa myös yksityiselle sektorille. BC Platforms on softayritys, jolla on toimipisteet Helsingin lisäksi myös Baselissa, Sveitsissä sekä Bostonissa, USAssa ja sen asiakkaat ovat pääasiassa life science ja terveydenhuollon toimijoita mutta myös agripuolen kuten eläinjalostuksen yrityksiä. BC Platforms työllistää tällä hetkellä 15 henkeä.

Esitysten aikana ja seminaarin jälkeen käytiin vilkasta keskustelua aiheesta. Seminaarin jälkeen tarjolla oli iltapalaa viinin ja virvokkeiden kera.

 

 

pdfSeminaarin ohjelma

Esitykset

Kuvia tilaisuudesta