Suomen Bioteollisuus ry:n 20. toimintavuotta juhlittiin Bioteollisuus Forum -seminaarin merkeissä Helsingissä 6.4.2017. Seminaarissa esiteltiin yhdistyksen historiaa ja eri sektoreiden toimintaa monipuolisesti. Tilaisuuteen oli kokoontunut bioalan yritysihmisiä ja sidosryhmien edustajia. Tilaisuuden puheenjohtajan toimi Timo Veromaa.

Seminaarin aloitti FIB:n pitkäaikainen hallitusjäsen Forendo Pharman toimitusjohtaja Risto Lammintausta. Lammintausta kävi esityksessään läpi yhdistyksen historiaa ja suomalaisen bioteollisuuden ongelmakohtia ja merkkipaaluja. Lammintausta totesi esityksensä lopuksi, että bioyritykset tulisi saada osaksi kansainvälisiä arvoverkkoja, mutta arvo syntyy sinne missä riski otetaan.

VTT:llä tutkimusprofessorina toimiva Merja Penttilä esitteli synteettisen biologian huimia mahdollisuuksia globaaleiden haasteiden, kuten energian- ja ruoantuotannon ratkaisemiseksi. Synteettinen biologia tulee mullistamaan biotekniikan ja USA:han onkin perustettu jo useita alan yrityksiä. Synteettinen biologia yhdistää insinööritieteet biologian kanssa ja se on lisännyt nuorien kiinnostusta luonnontieteisiin. VTT:n toimesta on perusteilla SynBio Powerhouse -verkosto, jonka missiona korkeatasoisen, kestävää kehitystä edistävän suomalaisen vientiteollisuuden tukeminen ja synnyttäminen synteettisen biologian keinoin.

Seminaarin kolmantena puhujana oli tutkimusjohtaja Jari Vehmaanperä Roal Oy:stä. Vehmaanperä esitteli valkoisen biotekniikan sektoriin kuuluvien teollisten entsyymien merkitystä ihmisten jokapäiväisessä elämässä, esim. meijeri- ja viljatuotteissa sekä pesuaineissa. Suomella on pitkät ja ansiokkaat perinteet teollisissa entsyymeissä, joita aikanaan kehitettiin mm. Alkossa ja Suomen Sokerissa. Teollisten entsyymien maailmanmarkkinat ovat n. 4 mrd€ luokkaa. Roal Oy:llä on Rajamäellä tehtaat, ja toimintaa on viime aikoina laajennettu.

Tilaisuuden viimeisenä puhujana oli tutkimusjohtaja Samu Myllykangas Blueprint Genetics Oy:stä. Blueprint Genetics on vuoden 2017 BioFinland -palkinnon voittaja. Blueprint Genetics Oy on geenianalytiikkaa klinikoille ja sairaaloille tekevä helsinkiläinen yritys, jolla on huima kasvutarina. Blueprint Genetics:in käyttämä teknologia on Myllykankaan Standfordin yliopistossa kehittämä kohdennettuun sekvensointiin perustuvaan menetelmä. Myllykangas kävi läpi DNA:n sekvensointihistoriaa ja sen kehityskaarta biokemiasta, molekyylibiologiaan, digitalisaatioon ja robotiikkaan. Geenianalytiikan tuottaman datan analysoinnissa ollaan siirtymässä keinoälyyn ja ihmisten geenitestaus on siirtymässä valtavirtaan.

Seminaarin jälkeen kohotettiin kuohuviinimalja 20 vuotiaalle Suomen Bioteollisuus ry:lle.

 

pdfSeminaarin ohjelma

Esitykset

Kuvia tilaisuudesta