FIBin järjestyksessä ensimmäiseen Viestintäpäivään Helsinkiin, Eteläranta 10:n uuteen Neuvottelukeskukseen oli kokoontunut n. 30 hengen joukko, joka koostui pääasiassa bioalan yrityksissä ja organisaatioissa viestinnästä ja markkinoinnista vastaavista henkilöistä. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi FIBin hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja Timo Veromaa (Biotie Therapies Oyj).

Tilaisuuden avasi Laura Labart viestintätoimisto Stellaria Media Oy:stä. Labart valotti bioyrityksen viestintää kertomalla heidän asiakkaalleen FIT Biotech Oy:lle toteutetusta onnistuneesta viestintäkampanjasta.

Asiamies Carmela Kantor-Aaltonen esitteli FIBille laadittua viestintästrategiaa, joka jakaantuu jäsenyrityksille suunnattuun viestintään ja toimialan viestintään. Kantor-Aaltonen kävi myös läpi Helsingin Sanomien Taloussivuilla olleita bioteollisuuden rahoitusta koskevia kirjoituksia kahdelta vuosikymmeneltä ja kertoi suomalaisen bioalan historiasta pohjautuen lehtikirjoitteluun.

Joni Rannanpää (Infor Oy) kertoi esitelmässään sosiaalisen median mahdollisuuksista ja myös niistä uhista, joita sen käyttöönotto voi tuoda tullessaan. Rannanpää korosti esityksessään, että sosiaalinen media on vain yksi viestinnän keino, ja halusi hälventää siihen kohdistuvia pelkoja ja ennakkoluuloja. Rannanpää kehotti yrityksiä olemaan aktiivisia, mutta samalla myös maltillisia sosiaalisen median suhteen.

Kokoustiloissa nautitun salaattilounaan jälkeen vuorossa oli Orion konsernin viestintäjohtaja Terhi Ormion esitys. Ormio kertoi Orionin uudesta viestintästrategiasta, jossa on tähdätty avoimempaan viestintään erityisesti yhtiön sisällä. Orionilla on aktiivisesti toimiva intranetti, jota työntekijät käyttävät keskinäiseen kommunikointiin yhtiön sisällä. Myös printtimateriaalin määrää on vähennetty huomattavasti mm. Orionin vuosikertomusta ei enää automaattisesti lähetetä yhtiön kaikille osakkaille, vaan se toimitetaan ainoastaan pyynnöstä.

Päivän viimeisenä puhujana oli tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Timo Veromaa, joka kävi läpi BioTie Therapies Oyj:n yritys- ja mediahistoriaa. Veromaa toi esiin viestinnän asioita pienen pörssiyhtiön näkökulmasta.

Koko tilaisuuden ajan käytiin vilkasta keskustelua osallistujien ja esitelmän pitäjien välillä ja tilaisuuden päätteeksi käytiin vielä keskustelua koko päivän annista sekä yleisesti bioalan viestinnästä.

Esitykset

Kuvia tilaisuudesta