Kuva julkaisun etukannesta

What is required for business success?

This survey identified 43 pharmaceutical outsourcing  vendor companies  whose  range  of services is distributed over the entire value chain of pharmaceutical R&D. Nonclinical contract research including disease models is provided by six vendors, whereas 13 provide clinical trial services and nine companies are engaged in contract manufacturing. The rest of the companies are active in biostatistics, bioinformatics, and diverse special services. The majority of the vendors are either microenterprises or small enterprises. Only eight are medium-sized or large enterprises employing more than 50 people. The companies are often spin-offs of university groups and are characterized by a high level of know-how. The large enterprises are established companies with a longer life-span or the result of recent consolidations. The turnover of the three largest companies accounts for 58% of the entire business volume (€94 M out of €162 M).

Kuva oppaan etukannesta

Tapaustutkimuksia suomalaisten bioteknologia- ja lääkeyhtiöiden hajoamisesta globaaleihin arvoketjuihin

Keskitymme tässä tutkimuksessa kahteen pääkysymykseen:

  • Mitä voidaan oppia 2000-luvun alussa epäonnistuneista bioteknologia- ja lääkekehitysyrityksistä?
  • Miten näiden yritysten aineeton pääoma kehittyi ennen epäonnistumista ja mitä sille tapahtui epäonnistumisen jälkeen?

How to Value Biotechnology Firms: a Study of Current Approaches and Key Value Drivers, Rahoituksen Pro gradu-tutkielma, Olli Arojärvi, 2001, HKKK

Kuva tutkielman etukannesta

Tutkimus arvonmääritysmenetelmistä ja arvostukseen vaikuttavista avaintekijöistä

Työ yhdistää kaksi monimutkaista, mutta tärkeää tieteenalaa: arvonmäärityksen ja bioteknologian.

Työn tarkoituksena on tarjota tietoa ja menetelmiä tahoille, jotka ovat kiinnostuneet bioteknologiasta erityisesti taloudellisesta näkökulmasta.

Kuva oppaan etukannesta

Tämä opas antaa neuvoja sovittaessa yrityksen toiminnassa noudatettavista pelisäännöistä erityisesti perustajien ja muiden osakkeenomistajien (ml. pääomasijoittajat) välisissä sopimuksissa. Oppaan on tarkoitus täydentää muita tiedonlähteitä ja omalta osaltaan auttaa aloittelevia yrittäjiä matkalla organisoituun liiketoimintaan. Oppaassa käydään läpi osakassopimuksissa huomioon otettavat tärkeimmät seikat yrityksen perustamisvaiheesta myöhempiin rahoituskierroksiin ja listautumiseen asti. Yksityiskohtainen osakassopimusmalli on esimerkiksi Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry:llä.

Life Science -alan yrityksille ovat osakassopimukset erittäin tärkeitä sekä yrityksen perustamiseen liittyvän päätöksenteon että yrityksen menestymisen kannalta. Olemassa oleva normisto, lähinnä Osakeyhtiölaki, muodostaa perussäännöstön toiminnalle. Osakeyhtiölaki ei kuitenkaan käsittele kaikkia tilanteita.

Kuva oppaan etukannesta

Oppaan tarkoituksena on toimia apuna alan keksintötoiminnan selkeyttämisessä ja organisoinnissa. Tavoitteena on auttaa yritystä oman ohjesäännön laatimisessa.

Keksintötoiminta on osa yrityksen innovaatiopolitiikkaa ja liiketoimintaa. Työsuhdekeksintöihin liittyvät oikeudelliset seikat ovat olennaisen tärkeitä yrityksen toiminnassa. Biotekniikkateollisuudessa on ollut tarve työsuhdekeksintöjä koskevan oppaan laatimiseksi erityisesti pienille aloittaville ja kasvaville yrityksille.