Eettiset perusarvot on hyväksytty Suomen Bioteollisuus ry:n FIB kevätkokouksessa 27.4.1999 ja niitä on tarkistettu syyskokouksessa 1.12.2000.

Suomen biotekninen teollisuus tiedostaa eettisten kysymysten merkityksen toiminnassaan ja yhteiskunnassa, ja haluaa omalta osaltaan osallistua etiikasta käytävään keskusteluun. Nämä eettiset perusarvot, joihin jäsenyritykset ovat sitoutuneet, ovat alan yhteinen kansallinen panos keskustelun tueksi.

Keskeisenä periaatteena kaikessa toiminnassa yhdistyksellä ja sen jäsenyrityksillä on kansallisen lainsäädännön noudattaminen.

Yleiset periaatteet

Etsimme biotekniikasta mahdollisuuksia parantaa elämän laatua.

Sitoudumme terveyden, turvallisuuden ja ympäristön huomioon ottamiseen biotekniikkatuotteiden ja -palveluiden tutkimuksessa, kehitystyössä, valmistuksessa ja jakelussa.

Kehittäessämme ja hyödyntäessämme biotekniikkaa kunnioitamme ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia.

Osallistumme avoimesti keskusteluun biotekniikasta ja sen sovelluksista tuoden tasapainoisesti esille hyödyt, haitat ja riskit.

Osallistumme vuoropuheluun biotekniikan eettisistä kysymyksistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Käsittelemme koe- ja tuotantoeläimiä elämää arvostavasti. Käytämme koe-eläimiä vain välttämättömiin tarkoituksiin. Pyrimme ehkäisemään tarpeetonta kärsimystä sekä edistämään korvaavien menetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa.

Kannatamme biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä.

Vastustamme biotekniikan käyttöä aseiden valmistukseen, emmekä osallistu biologisten aseiden kehittämiseen tai valmistamiseen.

Kannatamme kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välistä yhteistyötä ja teknologian vaihtoa biotekniikan alalla maiden kulttuuriarvoja kunnioittaen.

Terveydenhoito

Kannatamme luottamuksellisen lääketieteellisen ja geneettisen tiedon luotettavaa suojaamista. Vastustamme näiden tietojen käyttöä tai paljastamista ilman asianomaisen suostumusta.

Kannatamme, että kaikilta tutkimuksiin osallistuvilta pyydetään kirjallinen tietoinen suostumus. Jos henkilö on itse kykenemätön antamaan suostumustaan, sitä kysytään hänen laillisilta edustajiltaan voimassa olevien säädösten mukaisesti. Suostumuksen voi aina halutessaan perua.

Emme kannata emmekä käytä kloonausta ihmisten tuottamiseksi.

Emme kannata emmekä käytä ihmisen sukusolulinjaan kohdistuvaa geeniterapiaa.

Kannatamme geenitesteihin liittyvän perinnöllisyysneuvonnan ja muun neuvonnan saatavuutta.

Maatalous, elintarvikkeet ja ympäristö

Edistämme kestävää maataloutta kehittämällä ympäristömyönteisiä uusia bioteknisiä sovelluksia, joilla voidaan suojella kasveja, parantaa satoa sekä parantaa rehujen hyötykäyttöä ja karjan hyvinvointia.

Kannatamme avointa tuoteinformaatiota kuluttajien päätöksenteon tueksi.

Kannatamme biologisten puhdistusmenetelmien ja ympäristömyönteisten teollisuus- ja yhdyskuntatekniikoiden kehittämistä biotekniikkaa hyödyntämällä.

Lisätietoja

Carmela Kantor-Aaltonen
puh. 09 1728 4308
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.