Tietosuojaseloste

Verkoston yhteystiedot

1 Rekisterinpitäjä

Suomen Bioteollisuus ry / Finnish Bioindustries
Y-tunnus: 0909788-9
Eteläranta 10, FI-00130 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Alexandra Peth
+358 43 825 9505
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3 Rekisterin nimi

  • Suomen Bioteollisuus ry:n verkoston yhteystietoihin liittyvä henkilörekisteri

4 Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

  • tiedottaa Suomen Bioteollisuus ry:n toiminnasta ja tapahtumista sekä muu viestintä
  • kehittää Suomen Bioteollisuus ry:n palveluita ja toimintaa, ylläpitää ja aktivoida sidosryhmäsuhteita ja niihin liittyvä viestintä
  • lähettää uutiskirjeitä
  • järjestää tapahtumia
  • tehdä asiakastyytyväisyystutkimuksia ja muita tiedusteluja ja tutkimuksia

5 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Suomen Bioteollisuus ry:n oikeutettu etu.

6 Rekisterin tietosisältö

Henkilötietorekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, asema organisaatiossa, yhteys Suomen Bioteollisuus ry:hyn
  • rekisteröidyn yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • tiedot työnantajayhtiön kaupparekisteriotteesta
  • tapahtuman osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumiin liittyvät tiedot, kuten ruokavaliotiedot ja saavutettavuustarpeet

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietoja kerätään rekisteröidyltä säännöllisesti puhelimitse, verkossa, kokouksissa ja muilla vastaavilla tavoilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

8 Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käsittelemme tietoja itse ja käytämme henkilötietojen käsittelyssä palveluksessamme olevia alihankkijoita. Säilytämme henkilötietoja alihankkijoiden hallinnoimilla ja suojatuilla palvelimilla. Emme säännöllisesti luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille.

Osallistujien yhteystiedot ja muut osallistujatiedot voidaan luovuttaa yhteistyökumppanina toimivalle tapahtumanjärjestäjälle tapahtumaan liittyvää viestintää ja muita vastaavia tarkoituksia varten. Muutoin tietoja ei säännöllisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Suomen Bioteollisuus ry:n tai sen alihankkijoiden tietojärjestelmissä, joissa tietosuojavaatimusten ja tietosuojan varmistamiseksi käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia menetelmiä.

Henkilötiedot sisältävää palvelua voivat käyttää vain ne työntekijämme, joilla on työnsä perusteella oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä menetelmillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot on tallennettu siten, että vain tietyt nimetyt henkilöt voivat käyttää niitä.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään 3 vuotta. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti, kun käyttötarkoitus on päättynyt, esimerkiksi ravitsemustiedot hävitetään välittömästi tapahtuman jälkeen.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ja huomioimme sovellettavan lainsäädännön. Lisäksi noudatamme sellaisia ​​kohtuullisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että rekisteröidyistä ei tallenneta rekisteriin ​​käyttötarkoituksensa kanssa yhteensopimattomia, vanhentuneita tai epätarkkoja tietoja. Korjaamme tai poistamme tällaiset tiedot välittömästi.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietorekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista, jos pyyntöön on laillinen peruste. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa. Pyydämme toimittamaan tähän asiaan liittyvät pyynnöt henkilökohtaisesti tai kirjallisesti edellä mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä valittaa henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaisille.

Rekisteröidyllä on erityisistä henkilökohtaisista syistä myös oikeus vastustaa häneen kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelymenettelyjä, kun oikeutettu etumme on tietojen käsittelyn perusta. Vaatimuksen yhteydessä on täsmennettävä erityinen tilanne, jossa käsittelyä vastustetaan. Voimme kieltäytyä toteuttamasta vastalausetta vain, jos kieltäytyminen perustuu laissa säädettyihin syihin.

Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia siltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

11 Muutokset tietosuojakäytännössä

Jos teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, merkitsemme päivätyt muutokset käytäntöön. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme ilmoittaa niistä myös muilla tavoilla, kuten sähköpostitse tai tekemällä ilmoituksen verkkosivuillamme. Suosittelemme, että rekisteröidyt vierailevat säännöllisesti verkkosivuillamme ja huomioivat mahdolliset muutokset käytäntöön.